Společně v modlitbě

Společně v modlitbě

Datum a čas začátku

1.10.2022 17:00

Datum a čas konce

1.10.2030 18:00

Místo uskutečnění

kaple Nepomucena

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Společně v modlitbě

Každý den se pravidelně schází sestry boromejky, kněží, bohoslovci a představení v kapli Nepomucena k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.  

Připojte se v tomto čase k nám! Budeme vzájemně spojeni v modlitbě tvořit živé společenství. Zároveň na všechny naše dobrodince pamatujeme při každodenní mši svaté jako drobný projev naší vděčnosti.