Před šesti roky začala celková rekonstrukce Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Vrcholem a pomyslným ukončením těchto oprav byla úprava kaple sester boromejek, které zajišťují část provozu koleje.

Celkový návrh kaple provedl architekt Jiří Šťasta. Novému prostoru vévodí pozlacená apsida, v níž je zavěšen kříž s Kristem Veleknězem, jehož otevřené oči zjevují, že vítězí nad smrtí. Z jeho probodeného boku sbírá Panna Maria vytékající krev – zde se rodí církev. Na druhé straně stojí svatý apoštol Jan, který přijímá Marii za svou Matku a je udivený nad tím, co se odehrává.

K výzdobě byla zvolena mozaika, kterou vyhotovili v Dílně všech svatých v Brně. „Mozaika jako řemeslo v sobě skrývá krásné poselství,“ vysvětluje architekt Šťasta, „neměníme podstatu kamenů, nijak je nepřebarvujeme, ale zasazujeme je do vztahů. Podobně jako do této koleje přichází pestrá škála lidí, kteří zůstanou plně sví, jen se trochu obrousí a s pastoračním mistrovstvím zapadnou do vztahů a právě tak mají zjevovat lásku, která odráží tajemství života Nejsvětší Trojice.“

Na pořízení nového oltáře, ambonu, sedadla pro předsedajícího a svatostánku se podíleli italský kameník Alessandro Odi z nedalekého Tivoli a český truhlář Štěpán Marek. Svícen pro paškál zhotovil umělecký kovář Josef Tulis. Skleněné dveře s motivem Zvěstování Páně byly na návrh architekta a pod dohledem Daniela Kvesiće vyrobeny v Chorvatsku. Působivé osvětlení dodal Massimiliano Palmieri, stavební úpravy zařídila firma Alberta Paolantoniho.

O slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25. března 2023 proběhlo slavnostní požehnání této kaple a zasvěcení nového oltáře. Liturgii za účasti představených koleje a dalších hostů předsedal Mons. Giuseppe Leanza, který v letech 2011–2018 zastával úřad apoštolského nuncia v České republice. V promluvě zmínil: „Tento posvátný chrám chce být privilegovaným místem pro setkání s Pánem, živým a přítomným ve svátosti eucharistie. Ježíš v Eucharistii bude skutečně Emanuelem, Bohem s námi, Božím Slovem, které si mezi námi postavilo svůj stan. Od něj můžeme všichni čerpat světlo, teplo a sílu, abychom byli před světem autentickými svědky jeho lásky.“

Po vzývání všech svatých arcibiskup Leanza vložil do oltářní menzy ostatky sv. Karla Boromejského, hlavního patrona sester, sv. Zdislavy a sv. Rocha a modlil se: „Pokorně tě, Bože, prosíme, ať tvé požehnání spočine na tomto oltáři, zbudovaném na místě, kde se shromažďuje tvá církev. Ať je vždy zasvěcen ke slavení Kristovy oběti a stane se stolem, z něhož bude tvůj lid čerpat sílu účastí na posvátné hostině.“ Posléze celou kapli naplnila vůně křižma, kterým Mons. Leanza potřel celý oltářní kámen. Stoupající dým z kadidelnice postavené doprostřed menzy zase symbolizoval modlitby, které zde budou sestry a všichni přicházející vysílat k Bohu. Následně byl oltář pokryt plátny a vrcholem slavnosti bylo první slavení eucharistické oběti na tomto oltáři.

Kéž se naplní přání, které na závěr promluvy řekl pan nuncius: „Chtěl bych popřát, aby tato kaple byla skutečně srdcem tohoto domu.“

 

Sledujte dále:

Fotogalerie ze žehnání kaple

Fotogalerie z rekonstrukce kaple