Papežská kolej Nepomucenum
& Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského
 
Vám přinášejí
adventní duchovní obnovu pro ženy
 
Ženy v Ježíšově rodokmenu
 
 
Duchovní obnova proběhla v neděli 10. prosince 2023
a provázel jí P. Miloš Kolovratník.
 
 

První přednáška: Támar a Rachab

 
 

Druhá přednáška: Rút, Batšeba a Panna Maria