I letos jsme pokračovali v každoroční tradici při které se společné s českými krajany scházíme v bazilice sv.Petra k slavností bohoslužbě a oslavě našeho národního patrona. Letošních oslav se spolu s námi zúčastnilo více něž tři stovky krajanů v čele s hlavním celebrantem, kterým byl nový ostravsko-opavský biskup Mons. Martin David. Koncelebroval arcibiskup Mons. Giuseppe Leanza spolu s představenými naší koleje v čele s o. rektorem R.Czudkem a dalšími českými kněžími pobývajícími v Římě. 

Bohoslužby se zúčastnili nejen čeští poutníci a krajané, ale i zástupci Svatého stolce a místního diplomatického sboru. Hudební doprovod v průběhu mše svaté zajistil pěvecký sbor Ondrášek ze ZUŠ Nový Jičín pod vedením sbormistra Josefa Zajíčka. Po skončení mše svaté jsme se všichni jako již obvykle vydali průvodem k oltáři svatého Václava, který se nachází v bazilice a zde proběhla modlitba za vlast zakončená Svatováclavským chorálem a státní hymnou.

Fotogalerii naleznete, viz odkaz níže.

https://eu.zonerama.com/nepomucenum/Album/10432669