V úterý 16. května si Papežská kolej Nepomucenum v Římě připomněla svého patrona sv. Jana Nepomuckého. Na tradiční akci dorazilo několik desítek hostů včetně kardinála Dominika Duky, který předsedal slavnostní liturgii.

Ve velké kolejní kapli se shromáždila především česká komunita udržující pravidelný kontakt s Nepomucenem, včetně českého velvyslance v Itálii Jana Kohouta a velvyslance ČR při Svatém stolci Václava Kolaji, dále bývalí alumni a další přátelé koleje z Česka, Slovenska nebo Itálie.

Slavnostní mše svatá začala v 17.30 odpoledne a předsedal jí emeritní arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, kterému při té příležitosti obyvatelé české koleje popřáli k jeho nedávným 80. narozeninám. Ve své homilii se věnoval především postavě sv. Jana Nepomuckého a nabídl souhrnný historický pohled na světcovu osobnost v různých dějinných etapách. Na závěr slavnostní liturgie rektor Nepomucena Roman Czudek poděkoval kardinálovi za účast na této významné události a připomněl další významný milník kolejní historie, a to následující 17. květen, kdy uplyne 54 let od úmrtí jeho předchůdce na svatovojtěšském stolci kardinála Josefa Berana, který ukončil svou pozemskou pouť právě v Papežské koleji Nepomucenum.

Po mši následovala zahradní slavnost. Ačkoliv počasí v Římě účastníkům svatojánských oslav příliš nepřálo, celé odpoledne se neslo ve velmi přátelském duchu.

Vojtěch Razima, bohoslovec 

publikováno na zpravy.cirkev.cz

video-reportáž naleznete zde: