V pátek 24. března jsme se vypravili na duchovní obnovu do ženského trapistického kláštera, který se nachází ve Vitorchianu (necelých 100 km od Říma). Společně s námi bohoslovci se zúčastnili i čeští kněží studující v Římě. Během našeho pobytu jsme neměli běžné katecheze, které by byly přednášené nějakým knězem. Každý zvlášť měl rozjímat nad jedním čtením z 5. neděle postní. Nad tematikou těchto textů jsme pak následně hovořili na osobních setkáních s o.spirituálem Tomášem Roulem. Tyto duchovní rozhovory byly též mířeny na témata, která nám vyvstala na mysl během duchovní obnovy. Kromě toho jsme mohli vyrazit do přilehlých oblastí a též jsme se účastnili spolu se sestrami trapistkami jejich modlitby breviáře.

            Pro mě osobně byl tento čas velkým darem a požehnáním. S trapisty mám již hodně pozitivní zkušenost z Nového Dvora. A i zde, ve Vitorchianu, na mě místo zapůsobilo, a to především krásnými dvojhlasnými zpěvy sester trapistek během modliteb, jednoduchým architektonickým stylem kláštera a „tichostí“ promodleného místa.

Martin Celý, bohoslovec olomoucké arcidiecéze