V úterý 14. února slavil administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík slavnostní mši svatou v Římě u příležitosti liturgického svátku sv. Cyrila a Metoděje. V bazilice sv. Klementa, kde jsou mimo jiné uloženy ostatky sv. Cyrila, se sešlo kromě diplomatického sboru také několik desítek českých poutníků. Organizace oslav těchto světců se střídá mezi slovanskými národy a letos připadla na Českou republiku.

V den, na který podle Všeobecného římského kalendáře připadá svátek sv. Cyrila a Metoděje, zaplnilo římskou baziliku sv. Klementa velké množství věřících z Itálie, České republiky i Slovenska. Tento starobylý kostel je s apoštoly Slovanů spojen nejen proto, že do něj sami přenesli ostatky sv. Klementa, ale i proto, že se stal místem posledního odpočinku samotného sv. Cyrila. Při slavnostní liturgii koncelebrovali i čtyři řeckokatoličtí biskupové ze Slovenska a téměř 80 kněží.

Biskup Josef Nuzík, který předsedal liturgii jako delegát České biskupské konference, promluvil v homilii mimo jiné o kořenech víry slovanských národů a upozornil i na propojení věrozvěstů s nyní probíhajícím synodálním procesem: „Prvním rysem těchto kořenů, které nás spojují s dobou sv. Cyrila a Metoděje, je kráčet společně. Soluňští bratři doputovali na Velkou Moravu společně, ve dvojici, tak jak si to přál Pán Ježíš, když rozesílal učedníky. Každý, kdo vstoupí do baziliky na Velehradě, nemůže přehlédnout, že na pravé straně oltáře stojí velké sochy svatých Cyrila a Metoděje a na levé straně sochy svatých apoštolů Petra a Pavla. Tímto ztvárněním je poukázáno na propojení Velehradu a Říma, na propojení služby svatých Cyrila a Metoděje se svatými apoštoly Petrem a Pavlem. Velehrad nás učí kráčet synodálně, společně ve jménu Krista. (…) Právě Kristus a modlitba nás spojují, abychom naplňovali slova z životopisu svatých Cyrila a Metoděje, která jsou uvedena pod jejich moderním, ale výmluvným obrazem: ,Přicházíme, abychom byli spolu‘.“

K tématu evangelizace a životu křesťanů ve světě zaznělo: „Nemáme se stavět proti světu útočně, s násilím, ale s láskou a jemností. Máme být ovcemi - bratry, ne vlky - nepřáteli. Soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj nás volají na cestu, o které mluví Svatý otec František, když v encyklice Fratelli tutti poukazuje na sv. Františka z Assisi, který před osmi sty lety doporučoval svým bratřím, aby ustoupili od jakékoli formy útočnosti a sporu, aby projevovali bratrskou podřízenost.“

Po mši svaté se pak za zpěvu litanií ke všem svatým odebral průvod ke hrobu sv. Cyrila, kde byla přečtena část legendy, která vypráví světcův život, a proběhla také společná modlitba při svíčkách. Dalším programem pak bylo přátelské setkání a občerstvení v atriu před bazilikou, které připravily sestry z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, působící v Papežské koleji Nepomucenum.

Vojtěch Razima 

publikováno na zprávy.cirkev.cz

https://www.cirkev.cz/cesi-se-modlili-u-hrobu-svateho-cyrila-v-rime_21264

Více naleznete na níže uvedeném odkazu ve Zpravodajských Noevinách na TVNoe v prvním reportáži

https://www.tvnoe.cz/porad/36619-zpravodajske-noeviny-21-2-2023