V neděli 23. října se ještě za tmy bohoslovci spolu s představenými, sestrami Boromejkami, zaměstnanci a několika dalšími kněžími vydali navštívit starověké Pompeje. První zastávka naší výpravy byla u Vesuvu – jedné z nejznámějších sopek světa. Nebylo nějak těžké ji zdolat a všichni jsme se zdárně dostali až na vrchol sopky. Myslím, že mohu mluvit za všechny, když řeknu, že výhled a okolí byli nádherné. Uvnitř sopky se dokonce rozprostírá drobná zeleň a několik malých stromků, které si zde našli dobrou půdu. Když jsme se již dost vynadívali, vrátili jsme se k autům a odjeli do samotného města, kde jsme se posilnili dobrou stravou, kterou nám nachystali naše kuchařky. Po tělesném nasycení jsme se vydali do baziliky Panny Marie Růžencové, kde jsme společně slavili mši svatou u hlavního oltáře. Jde o jednu z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších mariánských svatyní v Itálii. Zbytek času jsme pak prožili ve vykopávkách, kde jsme mohli zakusit určitý nádech civilizace, které zde pobývala před téměř 2000 lety. Jde v podstatě o velké středisko, kde návštěvník může vidět spoustu obydlí tehdejších Římanů spolu s dalšími pro ně významnými místy. Závěr naší cesty jsme mnozí zakončili opět v bazilice, kde se konala pobožnost svatého růžence. Byl jsem mile překvapen, když jsem viděl, jak velké množství lidí sem dorazilo, aby svěřili své radosti i starosti Panně Marii. Poté jsme se vypravili na cestu zpět do Říma plní obohacujících zážitků a posilněni návštěvou tohoto poutního místa.

Martin Celý

fotogalerie