Na každoroční novokněžskou pouť do Říma se začátkem října vydalo pět nedávno vysvěcených kněží z olomoucké arcidiecéze: Josef Biernát, Lukáš Gelnar, Pavel Fiala, František Šary a Josef Hovád. Po návštěvě několika římských bazilik a dalších výjimečných míst italské metropole se osobně setkali se Svatým otcem na generální audienci, po které papeži udělili novokněžské požehnání.

V prvním říjnovém týdnu se to českými primičními obrázky v Římě jenom hemžilo. Rozdávali je novokněží z České republiky, kteří nepřijeli pouze obdivovat krásy Věčného města, ale také načerpat nové duchovní i fyzické síly pro svou začínající službu a povzbudit místní českou komunitu. Celým týdnem je provázel vicerektor Papežské koleje Nepomucenum P. Vojtěch Novotný a připravil jim k vidění nejedno zajímavé místo.

„Pouť novokněží je pro mě poděkováním Bohu za dar kněžství, i časem relaxace, takže jsem se do Říma velmi těšil. Celý program byl pečlivě nachystán tak, abychom toho hodně viděli ale i potkali zajímavé lidi a kamarády. Sloužit mši svatou v římských bazilikách je obrovský zážitek, vždyť na těchto místech se tvořili a tvoří dějiny církve“, říká o své návštěvě P. František Šary. Ačkoli se pouť konala v centru západní církve, nechyběl jí ani nádech křesťanského východu v podobě návštěvy Centra Aletti a umělecky i duchovně hodnotné kaple Redemtoris Mater v Apoštolském paláci s mozaikami od Marko Rupnika, na jejíž koncepci se podílel i český kardinál Tomáš Špidlík.

„Pro mě osobně byly výjimečné chvíle, když jsme se dostali do míst, která nejsou přístupná běžným poutníkům, ať už to byl Apoštolský palác nebo vatikánské zahrady. Samozřejmě velkým a nezapomenutelným momentem bylo osobní setkání se Svatým otcem“, oceňuje nabitý program P. Lukáš Gelnar.  

Setkání s papežem Františkem se odehrálo na závěr středeční generální audience, na které Svatý otec pronesl katechezi o duchovním rozlišování. P. Josef Hovád, který byl vysvěcen na kněze před dvěma lety, neskrývá svou radost: „Toto setkání mi vzalo dech. Čekal jsem, že všechno bude probíhat hrozně rychle, "honem". Ale Svatý otec v klidu vyslechl otce vicerektora Vojtěcha, který nás představil, nechal si požehnat od novokněží a přijal od nich také primiční obrázky. Potom každému novosvěcenci políbil ruce. Pozorně nás poslouchal a nikam nespěchal, byl ohromně pokojný – jako táta! Byl pro nás velikým svědectvím ve své vydanosti, trpělivosti a lásce.“ 

Novokněžská pouť však nebyla pouze o návštěvě Vatikánu a římských památek. Byla i příležitostí si odpočinout a strávit čas s krajany v české koleji Nepomucenum, kde někteří z novokněží prožili část svého studijního života. „V Římě jsem strávil dva roky studií a na ten čas budu vzpomínat celý život. Pulzující tep města se zde snoubí s laskavostí a pohodou, kterou vytváří osazenstvo Papežské koleje Nepomucenum, která byla a bude mým náhradním domovem“, hodnotí návštěvu v koleji P. František Šary a P. Josef Biernát dodává: „Radost z pouti pak doplňuje to, že se vlastně vracím domů, mezi lidi, které mám rád a se kterými jsme za mého ročního studia zde prožili spoustu krásných chvil.“

I pro českou komunitu v Římě byla tato návštěva, která skončila pátečním ránem, velkým povzbuzením. Na novokněžích byla vidět jejich svěží radost ze služby, která byla jistě inspirací nejen bohoslovcům, kteří se na kněžství připravují, ale i „zasloužilým“ kněžím studujícím v Římě. P. Pavel Fiala uzavírá: „Největší radost mi neudělaly překrásné baziliky a další památky, ale především lidé, se kterými jsem se mohl potkat a sdílet s nimi radost z víry a kněžství. Jsem velmi vděčný za to, že jsme se mohli modlit a sloužit mši svatou na místech, která jsou úzce spjatá s naší vírou. Bylo to velmi povzbuzující! Chtěl bych moc poděkovat všem z Nepomucena za příležitost zde být a za laskavé přijetí!“

Vojtěch Razima

publikováno na zpravy.cirkev.cz